Den oförståndige

”Jag har söner, jag har ägodelar”, över den tanken bekymrar sig den oförståndige.
Han är inte själv sin egen,
hur kan då sönerna vara hans?
Hur kan då ägodelarna vara hans?

ur Dhammapada

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: