Världen

Kom och se på denna värld,

som liknar en målad, kunglig vagn,

som de oförståndiga sjunker ner i

men de ej visa har intresse av.

Den som tidigare var slapp

och därefter blivit vaksam,

han upplyser denna värld,

liksom månen befriad från moln.

Den vars onda handlingar

uppväges av goda,

han upplyser denna värld,

liksom månen befriad från moln.

Denna värld är förblindad;

blott ett fåtal når insikt.

Någon enstaka går till himlen

lik en fågel fri från nätet.

ur Dhammapada

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: