Does God hear Twitter?

“Vi nöjer oss inte med det liv som vi äger inom oss själva och i vår egen tillvaro: vi vill leva i ett inbillat liv i andras föreställning om oss, och bemödar oss för den skull att synas. Vi arbetar ideligen på att försköna och bevara denna inbillade tillvaro, och försummar därigenom den verkliga.”

“We are not satisfied with the life we have in ourselves and in our own being: we want to lead an imaginary life in the minds of other people, and so we make an effort to impress. We constantly strive to embellish and preserve our imaginary being, and neglect the real one.”

Blaise Pascal 1623 – 1662

Advertisements
1 comment
  1. pelle said:

    Allt hänger på vad vi anser oss sätta vår person.
    Det som är här en stilla stund eller det som fortlever.

    Den upplevda stunden kan ju var mer sann än den ytan man bär med sig.

    P

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: