Archive

citat

“Vi nöjer oss inte med det liv som vi äger inom oss själva och i vår egen tillvaro: vi vill leva i ett inbillat liv i andras föreställning om oss, och bemödar oss för den skull att synas. Vi arbetar ideligen på att försköna och bevara denna inbillade tillvaro, och försummar därigenom den verkliga.”

“We are not satisfied with the life we have in ourselves and in our own being: we want to lead an imaginary life in the minds of other people, and so we make an effort to impress. We constantly strive to embellish and preserve our imaginary being, and neglect the real one.”

Blaise Pascal 1623 – 1662

Advertisements

Kom och se på denna värld,

som liknar en målad, kunglig vagn,

som de oförståndiga sjunker ner i

men de ej visa har intresse av.

Den som tidigare var slapp

och därefter blivit vaksam,

han upplyser denna värld,

liksom månen befriad från moln.

Den vars onda handlingar

uppväges av goda,

han upplyser denna värld,

liksom månen befriad från moln.

Denna värld är förblindad;

blott ett fåtal når insikt.

Någon enstaka går till himlen

lik en fågel fri från nätet.

ur Dhammapada

… as such is false. The word “personality” has to be understood. It comes from persona; persona means mask. In ancient drama the actors used to wear masks. Those masks were called personae – personae because the sound was coming from behind the mask. Sona means sound. The masks were apparent to the audience and from behind the mask the sound was coming. From that word persona has come the word “personality.”

All personality is false. Good personality, bad personality, the personality of a sinner and the personality of a saint – all are false. You can wear a beautiful mask or an ugly mask, it doesn’t make a difference.

The real thing is your essence.

Personality is also a necessary part of growth. It is like if you catch hold of a fish in the sea and you throw it on the shore; the fish jumps back into the sea. Now for the first time it will know that it has always lived in the sea; for the first time it will know that, “The sea is my life.” Up to now, before it was caught and thrown on the shore, it may not ever have thought of the sea at all; it may have been utterly oblivious of the sea. To know something, first you have to lose it.

To be aware of paradise, first you have to lose it. Unless it is lost and regained you will not understand the beauty of it.”

by Osho

”Jag har söner, jag har ägodelar”, över den tanken bekymrar sig den oförståndige.
Han är inte själv sin egen,
hur kan då sönerna vara hans?
Hur kan då ägodelarna vara hans?

ur Dhammapada