Archive

nyheter&världen

När man talar om neuropatisk smärta, till exempel långvarig smärta är det ofta smärtminnet som är drabbat. Det som händer är att musklerna runt området som är skadat vänjer sig vid att krampa och dra ihop sig då man närmar sig en rörelse som hotar den gamla skadan. Vanliga symtom man talar om här är domningar, stickningar, svaghet, överkänslighet och kramper. Studier har också visat att långvarig smärta kan leda till förhöjda cortisolnivåer vilket också leder till stress.

Till mestadel har vi behandlat den här typen av sjukdomar som påverkar somatosensoriska systemet med olika typer av läkemedel som smärtstillande (ofta med opiater), antiinflammatoriska och även antidepressiva. Lyckligtvis har man tagit fram nya behandligsmetoder sista åren som inte bara tar bort symtomet på smärtan utan som istället behandlar orsaken. Bland annat KBT, massage, träning och akupunktur. Med andra ord vet vi också idag att man kan lura hjärnan genom att till exempel sätta igång träning som aktiverar muskler och i sin tur hjärnan, på ett sätt den inte är van med och därigenom förändra smärt- och muskelminnet.

Till nyheten:

Man har nu forskat på det vi kallar brustna hjärtan. Området i hjärnan som aktiveras när vi drabbas av olika typer av hjärtesorg är somatosensoriska systemet, det system som rör vår känsel som ett av våra fem sinnen. Som hjälper oss att urskilja varm från kallt, vibrationer till tryck, kittlande till smärtsamt. Alltså precis desamma system som är kopplat till den neuropatiska smärtan… Även symtom och följdskador tycks vara rörande överens. Jag är nu mycket nyfiken vilka typer av behandling denna forskning kan tänkas leda oss fram till inom bägge områden. Eller ska man säga samma?

Referens:
Krossa, E. et al. Social rejection shares somatosensory representations with physical pain. PNAS early edition, 28 march, 2011. DOI: 10.1073/pnas.1102693108

 

Advertisements

När jag var liten delade mamma, pappa, jag och min storasyster samma telefonnummer. Jag är inte så gammal nu, men tillräckligt för att ha upplevt tiden då man fick sina telefonmeddelanden av sina familjemedlemmar via postit-lappar, inte alltid med telefonnummer eller tidpunkt på. Men telefonkatalogen låg alltid på ”telefonhyllan” i hallen mellan vardagsrummet och köket där man kunde slå upp och stryka under i. Men de flesta telefonnummer la man på minnet, det hade man tid med. Där bredvid på en liten pall satt jag och viskade små hemlisar så tyst jag förmådde i bakgrunden av mammas matlagning och att pappa och syrran strök förbi som två nyfikna katter med jämna mellanrum. Men oftast var vi ute och lekte såklart. Ibland när jag skulle träffa någon som bodde lite längre bort bestämdes noggrant en tid och plats flera dagar i förväg. På vägen dit hann man fundera kring vad som hänt i min värld sen sist vi sågs och vad vi gjort och pratat om förra gången vi träffades. Väl på plats väntade man minst trettio minuter om någon var sen. Kom dem inte, ptja då fick man helt enkelt åka hela vägen hem på tålamodets tänjbräda i ovisshet.

Allt det här gav tid för mellanrum och eftertanke att både känna efter och tänka efter. ”Var ska jag? Vad gjorde jag nyss? Vill jag det här? Hur känns det i kroppen?” Tid för gemenskap och att se och höra varandra. Fast vi sitter i samma rum idag kan vi en hel kväll föra en dialog med ytterligare människor som inte befinner sig i rummet. Människor, som de andra som är i ditt nu, inte har en aning om vilka dem är. Vi är inte längre bara mottagare av brev och samtal, vi är även sändare, sökare och återkopplare. Den gränslösa tillgängligheten till informationsverktygen som inte är tidsbundna såsom sms, chatt, internet och digitaltv gör oss ständigt uppmärksamma. Eller raka motsatsen.

Trots att människans högsta önskan genom tiderna tycks ha varit att bli lycklig vet vi väldigt lite om vad lycka egentligen är för oss och forskningen är tunn på området om man jämför med hur mycket vi vet om varför vi blir olyckliga och vad som sker i oss då. Men stora delar pekar på vikten av att kunna vara i nuet och hur mycket man anstränger sig i handlingen som leder till belöning. Därför skapar de lätt tillgängliga informationsverktygen snarare oss större habegär än tillfredställelse, samtidigt som vi blir mer och mer åtskilda från våra gemenskaper i rummen när vi samtidigt försöker upprätthålla en hel värld utanför med varsin liten handdator. För att inte ”missa” något, någonstans i tron om att gräset är grönare på andra sidan. Till slut blir vi utmattade och orkar ingenting. Tid och rum, ett begrepp vår tid sliter isär.

Givetvis kommer vi inte göra oss av med allt vi skapat, heller inte stoppa kunskapsutvecklingen. Det enda sättet är att helt enkelt lära sig hantera det vi själva skapat. Alltså, ta ansvar för var våra egna gränser går. Alla är vi fria till att välja våra egna gränser. Att säga ”Jag har inte tid” är bara ett uttryck för ett val du själv har gjort måste ta ansvar för. Bara vi själva kan värdera, prioritera och besluta om vad som är viktigast att vi ägnar oss åt i våra liv.

Här uppstår det dock problem när vi lever efter påbud och normer som inte är bundna till nuet eller vår egen verklighet, när vi är omedvetna om att vi gör ett val. Typ, jag är en dålig vän eller kollega om jag inte alltid svarar i telefonen, direkt på mail eller liknande. I och med att vi inte var lika tillgängliga förr hamnade vi sällan lika ofta i lägen där vi snudd på gränslöst bjöd in vår omgivning att störa oss i våra dagssysslor, i mellanrummen där vi behöver tid för eftertanke och in i hemmets privata vrå sent på natten. Gör man inte själv klart för sig själv var ens egna gränser går tar det inte lång tid innan man börjar förlora sitt eget utrymme i myllret av information och nåbarhet. Jag fick mobiltelefon innan mina föräldrar ens ägde en själva, de kan omöjligt ha hjälpt mig in i den världen med fostran och råd. På bara spannet av några decennier har samhället utvecklats enormt snabbt. Från den industriella revolutionens djupt rotade grunder med att effektivisera människan och stoppa in oss i fack. Har rätten till att vara individ infunnit sig, på bara några år. Som förvisso inte riktigt fungerar i praktiken än på grund av gamla påbud och sociala attityder som fortfarande hänger kvar. Vi står mitt i en stor utvecklingsfas, där vi inte är just i fas med oss själva. På grund av det vi skapat som tar över marginalen vi behöver mellan oss själva och den yttre världen, för att se och kunna känna efter var våra gränser går för vad vi klarar av. På det här viset är alla människor lika hjälplösa som små barn tills de blir medvetna att endast de själva kan sätta upp sina gränser och där kan göra medvetna val som bygger på deras egen vilja snarare än en gammal kollektiv uppfattning om en verklighet som inte längre finns. En person kan alltså gå igenom ett helt liv omedveten och dö i en gammal kropp med ett barns försvarslösa sinne…

Detta gäller förstås på en lång rad fler områden än bara kommunikation, som visserligen tar ut sin rätt både i hemmet, på arbetet och i våra övriga relationer för oss.

Jag avslutar med en av mina favorittexter;

The paradox of our age

by Dr Bob Moorehead

The paradox of our time in history is that we have taller buildings but shorter tempers; wider freeways, but narrower viewpoints. We spend more, but have less; we buy more, but enjoy less. We have bigger houses and smaller families; more conveniences, but less time. We have more degrees but less sense; more knowledge, but less judgment; more experts, yet more problems; more medicine, but less wellness.

We drink too much, smoke too much, spend too recklessly, laugh too little, drive too fast, get too angry, stay up too late, get up too tired, read too little, watch TV too much, and pray too seldom. We have multiplied our possessions, but reduced our values. We talk too much, love too seldom, and hate too often.

We’ve learned how to make a living, but not a life. We’ve added years to life not life to years. We’ve been all the way to the moon and back, but have trouble crossing the street to meet a new neighbor. We conquered outer space but not inner space. We’ve done larger things, but not better things.

We’ve cleaned up the air, but polluted the soul. We’ve conquered the atom, but not our prejudice. We write more, but learn less. We plan more, but accomplish less. We’ve learned to rush, but not to wait. We build more computers to hold more information, to produce more copies than ever, but we communicate less and less.

These are the times of fast foods and slow digestion; big men and small character; steep profits and shallow relationships. These are the days of two incomes but more divorce; fancier houses but broken homes. These are days of quick trips, disposable diapers, throwaway morality, one night stands, overweight bodies, and pills that do everything from cheer, to quiet, to kill. It is a time when there is much in the showroom window and nothing in the stockroom. A time when technology can bring this letter to you, and a time when you can choose either to share this insight, or to just hit delete.

Remember, spend some time with your loved ones, because they are not going to be around forever.

Remember to say a kind word to someone who looks up to you in awe, because that little person soon will grow up and leave your side.

Remember to give a warm hug to the one next to you, because that is the only treasure you can give with your heart and it doesn’t cost a cent.

Remember to say “I love you” to your partner and your loved ones, but most of all mean it. A kiss and an embrace will mend hurt when it comes from deep inside of you.

Remember to hold hands and cherish the moment for someday that person will not be there again.

Give time to love, give time to speak, and give time to share the precious thoughts in your mind.

AND ALWAYS REMEMBER:
Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away.

Dr. Bob Moorehead is former pastor of Seattle’s Overlake Christian Church. He retired in 1998 after 29 years in that post. The essay appeared in ‘Words Aptly Spoken,’ Dr. Moorehead’s 1995 collection of prayers, homilies, and monologues used in his sermons and radio broadcasts.

Dover Anthony sings above the parking lot of submerged cars at the Knights Motel in East Nashville, Tenn. Weekend storms and flooding killed at least 20 people in Tennessee. John Partipilo / The Tennessean via Zuma Press

Children play with water on a street in Port-au-Prince, Haiti, on May 2. Esteban Felix / AP

A child cries after having his head shaved by Buddhist monks during a "Children Becoming Buddhist Monks" ceremony at a Chogye temple on May 3 in Seoul, South Korea. The children will stay at the temple to learn about Buddhism for 21 days. Chung Sung-Jun / Getty Images

A dancer perfoms during a erotic festival in Barcelona, Spain, on May 2. Manu Fernandez / AP

Sea turtles are just one of many endangered species around the Gulf of Mexico. Some others are Dolphins, Least Terns, Blue fin Tuna, Brown Pelicans, Reddish Egrets, Snowy Plover, Plankton and Oysters.  See more of them here.

With this, I would really like to emphasize the importance of our biological diversity to have a healthy and functioning ecosystem. In this case, is a part of an ocean, an ocean that does not know the meaning of the word border. It just is. And we are not. But therefore we also can help.

So, most of my readers I believe are Swede’s, not living next door to the critic area to participate as a volunteer. However there are two other big ways to support, despite the fact that we’re located at the opposite side of the earth.

The first thing: donate money. Of course.

Are among the many organizations accepting donations to facilitate the work along the coast.

The other thing:

donate hair, your own, your dog’s or your cat’s, and pantyhose!

  • Matter of Trust is focusing their already successful Excess Access program, which collects materials that we already have and re-routes them to the causes that need them most, on the cleanup of the Gulf oil spill. In addition to dog and cat hair, thousands of pounds of human hair and pantyhose (other components that are used to make the oil-sucking hairmats and booms) have been sent into the non-profit system from all around the world. The mats are then being made locally on beaches and marshes along the Gulf Coast to be deployed into the waters.

Two brown pelicans and a flock of seagulls rested on the shore of Ship Islandin in Gulfport, Miss., on Thursday as a boom line floated offshore. Several hundred yards of boom line have been set up on the north side of the island to try to contain the oncoming oil spill. Crews are placing the boom in different areas of coastal waterways to help protect against a approaching oil slick in the Gulf of Mexico. (William Colgin/Associated Press)

In this Thursday April 29, 2010 photo, an injured cow tries to crawl out of the torn trailer of a cattle truck that tipped over on Highway 151 bypass east of Fond du Lac, Wis. (AP Photo/The Reporter, Patrick Flood)

A Mercedes hung from the seventh-floor parking garage at the Bank of America building in Tulsa, Okla., on Thursday. The car backed through the wall after the driver’s foot got stuck on the accelerator. Debris rained down to a parking lot below, damaging several cars, but no injuries were reported. (Tom Gilbert/Tulsa World/ZUMApress.com)

Queen Elizabeth II left Cymru Arena in Llandudno, Wales, Tuesday. The queen and duke of Edinburgh were visiting North Wales. (Chris Jackson/WPA/Getty Images)